สายด่วน 1415
24 ชั่วโมง

พญ. เพ็ญพักตร์ เกริกมธุกร

11

พญ. เพ็ญพักตร์ เกริกมธุกร

ตำแหน่ง

นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ

ความเชี่ยวชาญ

ศัลยกรรมตกแต่ง

กลุ่มงาน

กลุ่มงานศัลยศาสตร์ - งานศัลยกรรมตกแต่ง

ประวัติการศึกษา

Education
  • แพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  • วุฒิบัตรศัลยศาสตร์ทั่วไป โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่
  • วุฒิบัตรศัลยศาสตร์ตกแต่ง โรงพยาบาลจุฬา สภากาชาดไทย
  • วุฒิบัตร Craniofacial International Fellowship จาก Chang Gung Memorial Hospitall ประเทศไต้หวัน