สายด่วน 1415
24 ชั่วโมง

พญ.เบญจวรรณ สังฆวะดี

11

พญ.เบญจวรรณ สังฆวะดี

ตำแหน่ง

นายแพทย์ชำนาญการ

ความเชี่ยวชาญ

โรคระบบทางเดินหายใจ

กลุ่มงาน

กลุ่มงานกุมารเวชศาสตร์ - งานโรคระบบการเดินหายใจและเวชบำบัดวิกฤติ

ประวัติการศึกษา

  • แพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  • วุฒิบัตรสาขากุมารเวชศาสตร์ โรงพยาบาลพระมงกุฏเกล้า
  • วุฒิบัตรอนุสาขากุมารเวชศาสตร์โรคระบบการหายใจ สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี