สายด่วน 1415
24 ชั่วโมง

พญ.อุไรวรรณ เลิศวนัสบดี

11

พญ.อุไรวรรณ เลิศวนัสบดี

ตำแหน่ง

นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ

ความเชี่ยวชาญ

โรคไตในเด็ก

กลุ่มงาน

กลุ่มงานกุมารเวชศาสตร์ - งานโรคไต

ประวัติการศึกษา

  • แพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  • วุฒิบัตรสาขากุมารเวชศาสตร์ แพทยสภา
  • วุฒิบัตรอนุสาขากุมารเวชศาสตร์โรคไต แพทยสภา