สายด่วน 1415
24 ชั่วโมง

พญ.อรุโณทัย มีแก้วกุญชร

11

พญ. อรุโณทัย มีแก้วกุญชร

ตำแหน่ง

นายแพทย์เชี่ยวชาญ

ความเชี่ยวชาญ

โรคเลือด

กลุ่มงาน

กลุ่มงานกุมารเวชศาสตร์ - งานโรคโลหิตวิทยา

ประวัติการศึกษา

  • แพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
  • วุฒิบัตรสาขากุมารเวชศาสตร์ สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี
  • วุฒิบัตรสาขากุมารเวชศาสตร์โรคเลือด คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล