สายด่วน 1415
24 ชั่วโมง

พญ.สุมาลิน ตรัยไชยาพร

11

พญ.สุมาลิน ตรัยไชยาพร

ตำแหน่ง

นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ

ความเชี่ยวชาญ

จักษุวิทยา สาขาจอตาและน้ำวุ้นตา

กลุ่มงาน

กลุ่มงานจักษุวิทยา

ประวัติการศึกษา

  • วุฒิการศึกษาแพทยศาสตร์บัณฑิต สถาบันร่วมผลิตแพทย์ กรมการแพทย์ โรงพยาบาลราชวิถี มหาวิทยาลัยรังสิต กรุงเทพมหานคร
  • อนุสาขาจักษุวิทยา โรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์(วัดไร่ขิง) นครปฐม
  • อนุสาขาจักษุวิทยา สาขาจอตาและน้ำวุ้นตา (Fellowship training) โรงพยาบาลราชวิถี กรุงเทพมหานคร