สายด่วน 1415
24 ชั่วโมง

พญ.สุทธิรัก คุรุหงษา

11

พญ.สุทธิรัก คุรุหงษา

ตำแหน่ง

นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ

ความเชี่ยวชาญ

วิสัญญีวิทยาสำหรับเด็ก

กลุ่มงาน

กลุ่มงานวิสัญญีวิทยา

ประวัติการศึกษา

  • แพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรังสิต
  • วิสัญญีวิทยา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
  • อนุมัติบัตร วิสัญญีวิทยาสำหรับเด็ก ราชวิทยาลัยวิสัญญีแพทย์แห่งประเทศไทย
  • วิสัญญีวิทยาและการจัดการความปวดสำหรับเด็ก IWK Health Centre, Halifax, Nova Scotia, ประเทศแคนาดา