สายด่วน 1415
24 ชั่วโมง

พญ.ศิริลักษณ์ เจนนุวัตร

11

พญ.ศิริลักษณ์ เจนนุวัตร

ตำแหน่ง

นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ

ความเชี่ยวชาญ

โรคระบบทางเดินอาหารและตับในเด็ก

กลุ่มงาน

กลุ่มงานกุมารเวชศาสตร์ - งานโรคระบบทางเดินอาหารและตับ

ประวัติการศึกษา

  • แพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
  • อนุมัติบัตรกุมารเวชศาสตร์โรคระบบทางเดินอาหารและตับ สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี