สายด่วน 1415
24 ชั่วโมง

พญ.วิมาฆนี บุญช่วย

11

วิมาฆนี บุญช่วย

ตำแหน่ง

นายแพทย์ชำนาญการ

กลุ่มงาน

กลุ่มงานกุมารเวชศาสตร์ - งานกุมารเวชศาสตร์ผู้ป่วยนอก

ประวัติการศึกษา

  • แพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล