สายด่วน 1415
24 ชั่วโมง

พญ.วรรัตน์ วงศ์รัศมีจรูญ

11

พญ.วรรัตน์ วงศ์รัศมีจรูญ

ตำแหน่ง

ทันตแพทย์ชำนาญการ

ความเชี่ยวชาญ

ศัลยกรรมช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล

กลุ่มงาน

กลุ่มงานทันตกรรม

ประวัติการศึกษา

Education
  • ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กรุงเทพ
  • วุฒิบัตรศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล โรงพยาบาลชลบุรี