สายด่วน 1415
24 ชั่วโมง

พญ.วรรณนิสา ภู่เจริญ

11

พญ. วรรณนิสา ภู่เจริญ

ตำแหน่ง

นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ

ความเชี่ยวชาญ

กุมารศัลยกรรมทั่วไป

กลุ่มงาน

กลุ่มงานศัลยศาสตร์ - งานกุมารศัลยกรรม

ประวัติการศึกษา

  • แพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  • วุฒิบัตรกุมารศัลยศาสตร์ สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี
  • ประกาศนียบัตรการผ่าตัดส่องกล้อง National Hospital of Pediatrics ประเทศเวียดนาม
  • ประกาศนียบัตรการรักษาทารกแรกเกิดวิกฤติทางด้านศัลยกรรม มหาวิทยาลัยโตรอนโต แคนาดา