สายด่วน 1415
24 ชั่วโมง

พญ.มิรา โครานา

11

พญ.มิรา โครานา

ตำแหน่ง

นายแพทย์เชี่ยวชาญ

ความเชี่ยวชาญ

ทารกแรกเกิดปริกำเนิด

กลุ่มงาน

กลุ่มงานกุมารเวชศาสต์ - งานทารกแรกเกิด

ประวัติการศึกษา

Education
  • แพทยศาสตร์บัณฑิต จาก Lady Harding Medical College กรุงนิวเดลี ประเทศอินเดีย
  • วุฒิบัตรกุมารเวชศาสตร์ สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี
  • Certificate in Perinatal Neonatal Medicine ที่ Medical College of Georgia, USA
  • Breasfeeeding: Practice and Policy, Centre for International Child Health, Institute for Child Health, London, UK