สายด่วน 1415
24 ชั่วโมง

พญ.มนทินี สัปจาตุระ

11

พญ.มนทินี สัปจาตุระ

ตำแหน่ง

นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ

ความเชี่ยวชาญ

กุมารศัลยกรรมทั่วไป

กลุ่มงาน

กลุ่มงานศัลยศาสตร์ - งานกุมารศัลยกรรม

ประวัติการศึกษา

  • แพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
  • วุฒิบัตรกุมารศัลยศาสตร์ สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี