สายด่วน 1415
24 ชั่วโมง

พญ.ภวิศา สันตสว่าง

11

พญ.ภวิศา สันตสว่าง

ตำแหน่ง

นายแพทย์ชำนาญการ

ความเชี่ยวชาญ

กุมารศัลยกรรมทั่วไป

กลุ่มงาน

กลุ่มงานศัลยศาสตร์ - งานกุมารศัลยกรรม

ประวัติการศึกษา

Education
  • แพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรังสิต