สายด่วน 1415
24 ชั่วโมง

พญ.พิมพ์ภัค ประชาศิลป์ชัย

11

พญ. พิมพ์ภัค ประชาศิลป์ชัย

ตำแหน่ง

นายแพทย์ชำนาญการ

ความเชี่ยวชาญ

โรคหัวใจในเด็ก

กลุ่มงาน

กลุ่มงานกุมารเวชศาสตร์ - งานโรคหัวใจ

ประวัติการศึกษา

  • แพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรังสิต
  • วุฒิบัตรสาขากุมารเวชศาสตร์ สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี
  • วุฒิบัตรอนุสาขากุมารเวชศาสตร์โรคหัวใจ สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี
  • Interventional Pediatric Cardiology, Evelina London Children’s Hospital, London สหราชอาณาจักร
  • Advanced Structural and Congenital Heart Disease, Evelina London Children’s Hospital, London สหราชอาณาจักร

Last Update 2/11/2566