สายด่วน 1415
24 ชั่วโมง

พญ.พาณิภัค เต็มบุญนาค

11

พญ. พาณิภัค เต็มบุญนาค

ตำแหน่ง

นายแพทย์ชำนาญการ

ความเชี่ยวชาญ

โรคภูมิแพ้และวิทยาภูมิคุ้มกันในเด็ก

กลุ่มงาน

กลุ่มงานกุมารเวชศาสตร์ - งานโรคภูมิแพ้ ภูมิคุ้มกัน และรูห์มาติสซั่ม

ประวัติการศึกษา

  • แพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  • อนุมัติบัตรสาขาโรคภูมิแพ้และวิทยาภูมิคุ้มกัน คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล