สายด่วน 1415
24 ชั่วโมง

พญ.พรรณธิป ภัทรกุลวิวัฒน์

11

พญ.พรรณธิป ภัทรกุลวิวัฒน์

ตำแหน่ง

นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ

ความเชี่ยวชาญ

โรคหัวใจในเด็ก

กลุ่มงาน

กลุ่มงานกุมารเวชศาสตร์- งานโรคหัวใจ

ประวัติการศึกษา

  • แพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยขอนแก่น
  • วุฒิบัตรกุมารเวชศาสตร์ สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี
  • อนุสาขากุมารเวชศาสตร์โรคหัวใจ สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี
  • Fellowship in Pediatric Criticalcare Medicine, The Hospital for Sick Children ประเทศแคนาดา