สายด่วน 1415
24 ชั่วโมง

พญ.พนิดา ศรีสันต์

11

พญ.พนิดา ศรีสันต์

ตำแหน่ง

นายแพทย์ทรงคุณวุฒิ

ความเชี่ยวชาญ

โรคระบบการหายใจ

กลุ่มงาน

กลุ่มงานกุมารเวชศาสตร์-งานโรคระบบทางเดินหายใจและเวชบำบัดวิกฤติ

ประวัติการศึกษา

  • แพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  • อนุสาขากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  • วุฒิบัตรกุมารเวชศาสตร์โรคระบบการหายใจ โรงพยาบาลรามาธิบดี