สายด่วน 1415
24 ชั่วโมง

พญ.ปาริชาต ศรีผดุงอำไพ

11

พญ.ปาริชาต ศรีผดุงอำไพ

ตำแหน่ง

นายแพทย์ชำนาญการ

ความเชี่ยวชาญ

ศัลยกรรมหัวใจ ปอด และหลอดเลือด

กลุ่มงาน

กลุ่มงานศัลยศาสตร์ - งานศัลยกรรมทรวงอกและหลอดเลือด

ประวัติการศึกษา

  • แพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรังสิต
  • วุฒิบัตรสาขาศัลยศาสตร์ทรวงอก โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า