สายด่วน 1415
24 ชั่วโมง

พญ.ปราณี เมืองน้อย

11

พญ.ปราณี เมืองน้อย

ตำแหน่ง

นายแพทย์เชี่ยวชาญ

ความเชี่ยวชาญ

จิตเวชศาสตร์เด็กและวัยรุ่น

กลุ่มงาน

กลุ่มงานจิตเวช

ประวัติการศึกษา

  • แพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
  • วุฒิบัตรกุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล โรงพยาบาลศิริราช มหาวิทยาลัยมหิดล
  • ประกาศนียบัตรจิตเวชศาสตร์เด็กและวัยรุ่น โรงพยาบาลศิริราช มหาวิทยาลัยมหิดล
  • อนุมัติบัตรเวชศาสตร์ครอบครัว แพทยสภา
  • อนุมัติบัตรจิตเวชศาสตร์เด็กและวัยรุ่น โรงพยาบาลศิริราช มหาวิทยาลัยมหิดล
  • Certificate in Satir Systemic Psychotherapy from Asia-Pacific Satir Institute, Canada