สายด่วน 1415
24 ชั่วโมง

พญ.นันทาศิริ วิทยนคร

11

พญ. นันทาศิริ วิทยนคร

ตำแหน่ง

นายแพทย์ชำนาญการ

ความเชี่ยวชาญ

กุมารศัลยกรรม - ประสาทศัลยศาสตร์.

กลุ่มงาน

กลุ่มงานศัลยศาสตร์ - งานศัลยกรรมประสาท

ประวัติการศึกษา

  • แพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
  • วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญสาขาประสาทศัลยศาสตร์ โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช
  • Clinical Fellowship in Pediatric Neurosurgery, The Royal Children’s Hospital, Melbourne, Australia