สายด่วน 1415
24 ชั่วโมง

พญ. นพรัตน์ ประชาสิทธิศักดิ์

11

พญ. นพรัตน์ ประชาสิทธิศักดิ์

ตำแหน่ง

นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ

ความเชี่ยวชาญ

โรคระบบทางเดินอาหารและตับในเด็ก

กลุ่มงาน

กลุ่มงานกุมารเวชศาสตร์ - งานโรคระบบทางเดินอาหารและตับ

ประวัติการศึกษา

  • แพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
  • อนุมัติบัตรกุมารเวชศาสตร์โรคทางเดินอาหารและตับ โรงพยาบาลรามาธิบดี
  • Research Fellowship in Pediatric Motility, Sydney Children’s Hospital, Australia