สายด่วน 1415
24 ชั่วโมง

พญ. นพรัตน์ ประชาสิทธิศักดิ์

11

พญ. นพรัตน์ ประชาสิทธิศักดิ์

ตำแหน่ง

นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ

ความเชี่ยวชาญ

โรคระบบทางเดินอาหารและตับในเด็ก

กลุ่มงาน

กลุ่มงานกุมารเวชศาสต์ - งานโรคระบบทางเดินอาหารและตับ

ประวัติการศึกษา

Education
  • แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
  • อนุมัติบัตรกุมารเวชศาสตร์โรคทางเดินอาหารและตับ รพ.รามาธิบดี
  • Research Fellowship in Pediatric Motility, Sydney Children’s Hospital, Australia