สายด่วน 1415
24 ชั่วโมง

พญ.นพรัตน์ ประชาสิทธิศักดิ์

11

พญ. นพรัตน์ ประชาสิทธิศักดิ์

ตำแหน่ง

นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ

ความเชี่ยวชาญ

โรคระบบทางเดินอาหารและตับในเด็ก

กลุ่มงาน

กลุ่มงานกุมารเวชศาสตร์ - งานโรคระบบทางเดินอาหารและตับ

ประวัติการศึกษา

  • แพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
  • กุมารเวชศาสตร์ โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา
  • กุมารเวชศาสตร์อนุสาขาโรคระบบทางเดินอาหารและตับ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
  • Research Fellowship in Pediatric Motility Disorder, Sydney’s Children hospital, Randwick, Australia
  • Advanced Clinical Research Fellowship in Pediatric Inflammatory Bowel Disease, MassGeneral Hospital, Boston, USA

Last Update 7/11/2566