สายด่วน 1415
24 ชั่วโมง

พญ.ธนิฏฐา พฤกษหิรัญ

11

พญ. ธนิฏฐา พฤกษหิรัญ

ตำแหน่ง

นายแพทย์ชำนาญการ

ความเชี่ยวชาญ

ภาพวินิจฉัยในเด็ก

กลุ่มงาน

กลุ่มงานรังสีวิทยา

ประวัติการศึกษา

  • แพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์