สายด่วน 1415
24 ชั่วโมง

พญ.ธนัชชา โง้วจิระศักดิ์

11

พญ.ธนัชชา โง้วจิระศักดิ์

ตำแหน่ง

นายแพทย์ชำนาญการ

ความเชี่ยวชาญ

โรคติดเชื้อ

กลุ่มงาน

กลุ่มงานกุมารเวชศาสตร์ - งานโรคติดเชื้อ

ประวัติการศึกษา

  • แพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  • วุฒิบัตรสาขากุมารเวชศาสตร์แพทยสภา
  • วุฒิบัตรอนุสาขากุมารเวชศาสตร์โรคติดเชื้อ สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี

Last Update 27/10/2566