สายด่วน 1415
24 ชั่วโมง

พญ.ทัศลาภา แดงสุวรรณ

11

พญ. ทัศลาภา แดงสุวรรณ

ตำแหน่ง

นายแพทย์เชี่ยวชาญ

ความเชี่ยวชาญ

โรคภูมิแพ้และวิทยาภูมิคุ้มกันในเด็ก

กลุ่มงาน

กลุ่มงานกุมารเวชศาสตร์ - งานโรคภูมิแพ้-ภูมิคุ้มกันและรูห์มาติสซั่ม

ประวัติการศึกษา

  • แพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
  • วุฒิบ้ตรสาขากุมารเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
  • วุฒิบัตรอนุสาขากุมารเวชศาสตร์โรคภูมิแพ้และภูมิคุ้มกัน มหาวิทยาลัยมหิดล
  • Certification of Pediatric Rheumatology and Pediatric Orthopedics Observation, BarnesJewish Hospital สหรัฐอเมริกา
  • Certification of Pediatric Rheumatology, Hospital for Sick Children, Toronto ประเทศแคนาดา