สายด่วน 1415
24 ชั่วโมง

พญ.ณัฐสุชา หวังถิรอำนวย

11

พญ.ณัฐสุชา หวังถิรอำนวย

ตำแหน่ง

นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ

ความเชี่ยวชาญ

จักษุวิทยาเด็กและตาเข - จักษุพันธุศาสตร์

กลุ่มงาน

กลุ่มงานจักษุวิทยา

ประวัติการศึกษา

  • คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล (เกียรตินิยมอันดับ 1)
  • อนุสาขาจักษุวิทยา คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
  • ประกาศนียบัตรสาขาจักษุวิทยาเด็กและตาเข โรงพยาบาลวิลล์อาย เมืองฟิลาเดลเฟีย ประเทศสหรัฐอเมริกา
  • ประกาศนียบัตรสาขาจักษุพันธศาสตร์ โรงพยาบาลวิลล์อาย เมืองฟิลาเดลเฟีย ประเทศสหรัฐอเมริกา