สายด่วน 1415
24 ชั่วโมง

พญ.ณัฐสุชา หวังถิรอำนวย

11

พญ.ณัฐสุชา หวังถิรอำนวย

ตำแหน่ง

นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ

ความเชี่ยวชาญ

จักษุวิทยาเด็กและตาเข จักษุพันธุศาสตร์

กลุ่มงาน

กลุ่มงานจักษุวิทยา

ประวัติการศึกษา

  • วุฒิการศึกษาคณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล (เกียรตินิยมอันดับ 1) กรุงเทพมหานคร
  • อนุสาขาจักษุวิทยา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล กรุงเทพมหานคร
  • ประกาศนียบัตร/วุฒิบัตรต่างประเทศจักษุวิทยาเด็กและตาเข โรงพยาบาลวิลส์อาย เมืองเพนซิลวาเนีย ประเทศสหรัฐอเมริกา
  • ประกาศนียบัตร/วุฒิบัตรต่างประเทศจักษุพันธศาสตร์ โรงพยาบาลวิลส์อาย เมืองฟิลาเดลเฟีย ประเทศสหรัฐอเมริกา