สายด่วน 1415
24 ชั่วโมง

พญ. ฑิตยา แสงสว่าง

11

พญ. ฑิตยา แสงสว่าง

ตำแหน่ง

นายแพทย์ชำนาญการ

ความเชี่ยวชาญ

โรคภูมิแพ้และภูมิคุ้มกันในเด็ก

กลุ่มงาน

กลุ่มงานกุมารเวชศาสต์ - งานโรคภูมิแพ้ ภูมิคุ้มกัน และรูห์มาติสซั่ม

ประวัติการศึกษา

Education
  • แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • วุฒิบัตรกุมารเวชศาสตร์ โรงพยาบาลพระปกเกล้า จันทบุรี
  • อนุมัติบัตรกุมารเวชศาสตร์โรคภูมิแพ้และภูมิคุ้มกัน จากสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี กทม.