สายด่วน 1415
24 ชั่วโมง

พญ.ชมนาด​ จิตต์​แจ้ง​

11

พญ.ชมนาด​ จิตต์​แจ้ง​

ตำแหน่ง

นายแพทย์ชำนาญการ

ความเชี่ยวชาญ

ภาพวินิจฉัยในเด็ก

กลุ่มงาน

กลุ่มงานรังสีวิทยา

ประวัติการศึกษา

Education
  • แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ​(เกียรตินิยมอันดับ 2)
  • อนุมัติบัตรสาขารังสีวินิจฉัยในเด็ก คณะแพทยศาสตร์​ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์