สายด่วน 1415
24 ชั่วโมง

พญ.ชมนาด​ จิตต์​แจ้ง​

11

พญ.ชมนาด​ จิตต์​แจ้ง​

ตำแหน่ง

นายแพทย์ชำนาญการ

ความเชี่ยวชาญ

ภาพวินิจฉัยในเด็ก

กลุ่มงาน

กลุ่มงานรังสีวิทยา

ประวัติการศึกษา

  • แพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ​(เกียรตินิยมอันดับ 2)
  • อนุมัติบัตรสาขารังสีวินิจฉัยในเด็ก คณะแพทยศาสตร์​ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
  • ประกาศนียบัตร รังสีวินิจฉัยในเด็ก National Center for Child Health and Development (NCCHD) ประเทศญี่ปุ่น