สายด่วน 1415
24 ชั่วโมง

พญ.ชนกานต์ สุขณีวัฒน์

11

พญ. ชนกานต์ สุขณีวัฒน์

ตำแหน่ง

นายแพทย์ปฏิบัติการ

ความเชี่ยวชาญ

โรคผิวหนังเด็ก

กลุ่มงาน

กลุ่มงานกุมารเวชศาสตร์ - งานโรคผิวหนัง

ประวัติการศึกษา

  • แพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
  • อนุมัติบัตรกุมารเวชศาสตร์ สาขาตจวิทยา สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาชินี