สายด่วน 1415
24 ชั่วโมง

พญ.จุฬาลักษณ์ คุปตานนท์

11

พญ. จุฬาลักษณ์ คุปตานนท์

ตำแหน่ง

นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ

ความเชี่ยวชาญ

พันธุศาสตร์

กลุ่มงาน

กลุ่มงานกุมารเวชศาสตร์ - งานโรคพันธุศาสตร์และเมตาบอลิซึม

ประวัติการศึกษา

  • แพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
  • Medical and Biochemical Genetics, Tulane University, LA, USA
  • American Board of Medical and Biochemical Genetics