สายด่วน 1415
24 ชั่วโมง

พญ. จารุมน กันตะกนิษฐ์

11

พญ. จารุมน กันตะกนิษฐ์

ตำแหน่ง

นายแพทย์ชำนาญการ

ความเชี่ยวชาญ

กุมารศัลยกรรมทั่วไป

กลุ่มงาน

กลุ่มงานศัลยศาสตร์ - งานกุมารศัลยกรรม

ประวัติการศึกษา

  • แพทยศาสตรบัณฑิต สำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
  • วุฒิบัตรกุมารศัลยศาสตร์ สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี