สายด่วน 1415
24 ชั่วโมง

พญ.กัญฑิมาศ สิทธิกูล

11

พญ.กัญฑิมาศ สิทธิกูล

ตำแหน่ง

นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ

ความเชี่ยวชาญ

ระบบหายใจและเวชบำบัดวิกฤตในเด็ก

กลุ่มงาน

กลุ่มงานกุมารเวชศาสตร์ - งานระบบหายใจและเวชบำบัดวิกฤตในเด็ก

ประวัติการศึกษา

  • แพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
  • วุฒิบัตรกุมารเวชศาสตร์
  • วุฒิบัตรกุมารเวชศาสตร์ระบบหายใจ
  • อนุมัติบัตรเวชบำบัดวิกฤตในเด็ก
  • Certificate in critical care medicine, University of British Columbia

Last Update 26/10/2566