สายด่วน 1415
24 ชั่วโมง

พญ.กัญฑิมาศ สิทธิกูล

11

พญ.ขวัญใจ วงศกิตติรักษ์

ตำแหน่ง

นายแพทย์ชำนาญการ

ความเชี่ยวชาญ

โรคระบบทางเดินหายใจ

กลุ่มงาน

กลุ่มงานกุมารเวชศาสตร์ - งานโรคระบบทางเดินหายใจและเวชบำบัดวิกฤติ

ประวัติการศึกษา

  • แพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลับศรีนครินทร์วิโรฒ
  • อนุสาขากุมารเวชศาสตร์ระบบทางเดินหายใจ สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี
  • Certiftcate of Reseach Fellowship in Critical Care Medicine, University of British Columbia ประเทศแคนาดา