สายด่วน 1415
24 ชั่วโมง

นายนิพนธ์ธร แสงทองศรี

11

นายนิพนธ์ธร แสงทองศรี

ตำแหน่ง

นักกิจกรรมบำบัดชำนาญการพิเศษ (หัวหน้างานกิจกรรมบำบัด)

ความเชี่ยวชาญ

กิจกรรมบำบัด

กลุ่มงาน

กลุ่มงานเวชศาสตร์ฟื้นฟู - งานกิจกรรมบำบัด

ประวัติการศึกษา

  • วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขากิจกรรมบำบัด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Last Update 26/10/2566