สายด่วน 1415
24 ชั่วโมง

นางสาวเนตรทราย ทองจำรัส

11

นางสาวเนตรทราย ทองจำรัส

ตำแหน่ง

นักกิจกรรมบำบัดปฏิบัติการ

ความเชี่ยวชาญ

กิจกรรมบำบัด

กลุ่มงาน

กลุ่มงานเวชศาสตร์ฟื้นฟู - งานกิจกรรมบำบัด

ประวัติการศึกษา

  • วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขากิจกรรมบำบัด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่