สายด่วน 1415
24 ชั่วโมง

นางสาวสัณฑิตา เมฆกระสินธุ์

11

นางสาวสัณฑิตา เมฆกระสินธุ์

ตำแหน่ง

นักกายภาพบำบัดปฏิบัติการ

ความเชี่ยวชาญ

กายภาพบำบัด

กลุ่มงาน

กลุ่มงานเวชศาสตร์ฟื้นฟู - งานกายภาพบำบัด

ประวัติการศึกษา

  • กายภาพบำบัดบัณฑิต มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง