สายด่วน 1415
24 ชั่วโมง

นางสาวลัทธ์ลาวัณย์ ละม่อมสาย

11

นางสาวลัทธ์ลาวัณย์ ละม่อมสาย

ตำแหน่ง

นักกิจกรรมบำบัดชำนาญการ

ความเชี่ยวชาญ

กิจกรรมบำบัด

กลุ่มงาน

กลุ่มงานเวชศาสตร์ฟื้นฟู - งานกิจกรรมบำบัด

ประวัติการศึกษา

  • วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขากิจกรรมบำบัด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Last Update 26/10/2566