สายด่วน 1415
24 ชั่วโมง

นางสาวมณฑิกา รัตนเรืองศิลป์

11

นางสาวมณฑิกา รัตนเรืองศิลป์

ตำแหน่ง

นักกิจกรรมบำบัดชำนาญการ

ความเชี่ยวชาญ

กิจกรรมบำบัด

กลุ่มงาน

กลุ่มงานเวชศาสตร์ฟื้นฟู - งานกิจกรรมบำบัด

ประวัติการศึกษา

  • วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขากิจกรรมบำบัด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่