สายด่วน 1415
24 ชั่วโมง

นพ.เปรมศักดิ์ เหล่าอยู่คง

11

นพ.เปรมศักดิ์ เหล่าอยู่คง

ตำแหน่ง

นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ

ความเชี่ยวชาญ

ทารกแรกเกิดและปริกำเนิด

กลุ่มงาน

กลุ่มงานกุมารเวชศาสตร์ - งานทารกแรกเกิด

ประวัติการศึกษา

  • แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
  • วุฒิบัตรสาขากุมารเวชศาสตร์ โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า
  • วุฒิบัตรอนุสาขากุมารเวชศาสตร์ทารกแรกเกิดปริกำเนิด สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี

Last Update 2/11/2566