สายด่วน 1415
24 ชั่วโมง

นพ.เปรมศักดิ์ เหล่าอยู่คง

11

นพ.เปรมศักดิ์ เหล่าอยู่คง

ตำแหน่ง

นายแพทย์ชำนาญการ

ความเชี่ยวชาญ

ทารกแรกเกิดปริกำเนิด

กลุ่มงาน

กลุ่มงานกุมารเวชศาสตร์ - งานทารกแรกเกิด

ประวัติการศึกษา

  • แพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยขอนแก่น
  • วุฒิบัตรกุมารเวชศาสตร์ โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า
  • วุฒิบัตรกุมารเวชศาสตร์ อนุสาขาทารกแรกเกิดปริกำเนิด สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี