สายด่วน 1415
24 ชั่วโมง

นพ.เฉลิมไทย เอกศิลป์

11

นพ.เฉลิมไทย เอกศิลป์

ตำแหน่ง

นายแพทย์เชี่ยวชาญ

ความเชี่ยวชาญ

โรคระะบบการหายใจ

กลุ่มงาน

กลุ่มงานกุมารเวชศาสตร์ - งานโรคระบบการเดินหายใจและเวชบำบัดวิกฤติ

ประวัติการศึกษา

Education
  • แพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
  • วุฒิบัตรกุมารเวชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • อนุสาขากุมารเวชศาสตร์โรคระบบหายใจและเวชบำบัดวิกฤต วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฏเกล้า
  • Certificate in Pediatric Critical Care Medicine, Great Ormond Street Hospital for Children สหราชอาณาจักร
  • Certificate in Pediatric Pulmonoloy and Sleep Medicine, Weill Cornell Medical College สหรัฐอเมริกา