สายด่วน 1415
24 ชั่วโมง

นพ.อุกฤษ เกษทอง

11

นพ.อุกฤษ เกษทอง

ตำแหน่ง

นายแพทย์ชำนาญการ

ความเชี่ยวชาญ

ศัลยกรรมยูโรวิทยา

กลุ่มงาน

กลุ่มงานศัลยศาสตร์ - งานศัลยกรรมยูโรวิทยา

ประวัติการศึกษา

  • แพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรังสิต
  • วุฒิบัตรสาขาศัลยศาสตร์ยูโรวิทยา โรงพยาบาลราชวิถี