สายด่วน 1415
24 ชั่วโมง

พญ.สุรเนตร ชีวะประภานันท์

11

พญ.สุรเนตร ชีวะประภานันท์

ตำแหน่ง

นายแพทย์ชำนาญการ

ความเชี่ยวชาญ

กุมารศัลยกรรมทั่วไป

กลุ่มงาน

กลุ่มงานศัลยศาสตร์ - งานศัลยกรรมทั่วไป

ประวัติการศึกษา

  • วิทยาลัยแพทยศาสตร์กรุงเทพมหานครและวชิรพยาบาล
  • วุฒิบัตรกุมารศัลยศาสตร์ สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี