สายด่วน 1415
24 ชั่วโมง

นพ.สุรณัฐ แก้วณิมีย์

11

นพ.สุรณัฐ แก้วณิมีย์

ตำแหน่ง

นายแพทย์ชำนาญการ

ความเชี่ยวชาญ

โภชนาการในเด็ก

กลุ่มงาน

กลุ่มงานกุมารเวชศาสตร์-งานโภชนคลินิก

ประวัติการศึกษา

  • แพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
  • วุฒิบัตรสาขากุมารเวชศาสตร์ แพทยสภา
  • ประกาศนียบัตรอนุสาขากุมารเวชศาสตร์โภชนาการ แพทยสภา
  • อนุมัติบัตรสาขากุมารเวชศาสตร์โภชนาการ แพทยสภา