สายด่วน 1415
24 ชั่วโมง

นพ.สรวิชญ์ เกียรติศิลปิน

11

นพ.สรวิชญ์ เกียรติศิลปิน

ตำแหน่ง

นายแพทย์ปฏิบัติการ

ความเชี่ยวชาญ

ศัลยกรรมทรวงอก

กลุ่มงาน

กลุ่มงานศัลยศาสตร์-งาน, ศัลยกรรมทรวงอกและหลอดเลือด

ประวัติการศึกษา

Education
  • แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
  • วุฒิบัตรสาขาศัลยศาสตร์ทรวงอก คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล