สายด่วน 1415
24 ชั่วโมง

นพ.สมมนตร์ จินดากุล

11

นพ.สมมนตร์ จินดากุล

ตำแหน่ง

นายแพทย์ชำนาญการ

ความเชี่ยวชาญ

ทารกแรกเกิดปริกำเนิด

กลุ่มงาน

กลุ่มงานกุมารเวชศาสตร์ - งานทารกแรกเกิด

ประวัติการศึกษา

  • แพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรังสิต
  • อนุสาขากุมารแพทย์ทารกแรกเกิด สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี