สายด่วน 1415
24 ชั่วโมง

นพ.สนธกิติ์ ลีลหานนท์

11

นพ.สนธกิติ์ ลีลหานนท์

ตำแหน่ง

นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ

ความเชี่ยวชาญ

ศัลยกรรมหัวใจ ปอด และหลอดเลือด

กลุ่มงาน

กลุ่มงานศัลยศาสตร์ - งานศัลยกรรมทรวงอกและหลอดเลือด

ประวัติการศึกษา

  • แพทยศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • วุฒิบัตรกุมารศัลยศาสตร์ทั่วไป จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • วุฒิบัตรศัลยศาสตร์ทรวงอก จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย