สายด่วน 1415
24 ชั่วโมง

ผศ.นพ.ศุภวัชร บุญกษิดิ์เดช

11

ผศ.นพ.ศุภวัชร บุญกษิดิ์เดช

ตำแหน่ง

นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ

ความเชี่ยวชาญ

ทารกแรกเกิดปริกำเนิด

กลุ่มงาน

กลุ่มงานกุมารเวชศาสตร์ - งานทารกแรกเกิด

ประวัติการศึกษา

  • แพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
  • วุฒิบัตรกุมารเวชศาสตร์ สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี
  • วุฒิบัตรกุมารเวชศาสตร์ทารกแรกเกิด คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
  • Certificate Research Scholar Fellowship in Neonatology Pulmonology, Cincinnati Children Hospital Medical Center (CCHMC), University of Cincinnati, Ohio, สหรัฐอเมริกา