สายด่วน 1415
24 ชั่วโมง

นพ.ศิรชัย ปิยะชน

11

นพ. ศิรชัย ปิยะชน

ตำแหน่ง

นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ

ความเชี่ยวชาญ

ศัลยกรรมสมองและไขสันหลัง

กลุ่มงาน

กลุ่มงานศัลยศาสตร์ - งานกุมารศัลยกรรม

ประวัติการศึกษา

  • แพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  • วุฒิบัตรประสาทศัลยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล