สายด่วน 1415
24 ชั่วโมง

นพ. ศิรชัย ปิยะชน

11

นพ. ศิรชัย ปิยะชน

ตำแหน่ง

นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ

ความเชี่ยวชาญ

ศัลยกรรมสมองและไขสันหลัง

กลุ่มงาน

กลุ่มงานศัลยศาสตร์ - งานกุมารศัลยกรรม

ประวัติการศึกษา

Education
  • แพทย์ศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  • วุฒิบัตรประสาทศัลยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล