สายด่วน 1415
24 ชั่วโมง

ผศ.นพ.วรการ พรหมพันธุ์

11

ผศ.นพ.วรการ พรหมพันธุ์

ตำแหน่ง

นายแพทย์เชี่ยวชาญ

ความเชี่ยวชาญ

โรคหัวใจในเด็ก

กลุ่มงาน

กลุ่มงานกุมารเวชศาสตร์ - งานโรคหัวใจ

ประวัติการศึกษา

  • แพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
  • วุฒิบัตรสาขากุมารเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
  • วุฒิบัตรสาขากุมารเวชศาสตร์โรคหัวใจ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล