สายด่วน 1415
24 ชั่วโมง

นพ.บุญสินธพ์ อัศวชุติธำรง

11

นพ.บุญสินธพ์ อัศวชุติธำรง

ตำแหน่ง

นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ

ความเชี่ยวชาญ

ศัลยกรรมกระดูกและข้อ

กลุ่มงาน

กลุ่มงานออร์โธปิดิกส์

ประวัติการศึกษา

  • แพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  • วุฒิบัตรสาขาศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์ โรงพยาบาลเลิดสิน