สายด่วน 1415
24 ชั่วโมง

นพ.ธวัชชัย กิระวิทยา

11

นพ.ธวัชชัย กิระวิทยา

ตำแหน่ง

นายแพทย์เชี่ยวชาญ

ความเชี่ยวชาญ

โรคหัวใจในเด็ก

กลุ่มงาน

กลุ่มงานกุมารเวชศาสตร์ - งานโรคหัวใจ

ประวัติการศึกษา

  • แพทยศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • วุฒิบัตรกุมารเวชศาสตร์ สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี
  • อนุสาขากุมารเวชศาสตร์โรคหัวใจ สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี
  • Pediatric Cardiology Clinical Observer, Royal Bromphton, Imperial College, London สหราชอาณาจักร