สายด่วน 1415
24 ชั่วโมง

นพ.ชูเกียรติ เกียรติขจรกุล

11

นพ.ชูเกียรติ เกียรติขจรกุล

ตำแหน่ง

นายแพทย์ทรงคุณวุฒิ

ความเชี่ยวชาญ

โรคไตในเด็ก

กลุ่มงาน

กลุ่มงานกุมารเวชศาสต์ - งานโรคไต

ประวัติการศึกษา

Education
  • แพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
  • วุฒิบัตรกุมารเวชศาสตร์ สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี
  • อนุมัติบัตรกุมารเวชศาสตร์โรคไต โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า
  • Certificate in Pediatric Nephrology & Transplantation, University of Illinois, Chicago, USA